CFG logo

CODE FOR GREEN:

To program, który przygotowuje młodych do tego, by dzięki zdobytym umiejętnościom oraz chęci ich dalszego rozwijania w przyszłości mogli rozwiązywać problemy środowiskowe z wykorzystaniem technologii i programowania. To program rozwoju zawodowego, ale również program, który ma pomóc wzbudzić oraz ugruntować w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za własne działania wobec środowiska i przyszłych pokoleń.

Łączy rozwój kompetencji XXI wieku, w tym kompetencji cyfrowych z tematem ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Uczy, jak integrować obszary, które stanowić będą wyzwania przyszłości – środowiskowe, społeczne i technologiczne.

Rozwija umiejętności miękkie: inicjatywność, kreatywność, współodpowiedzialność, empatię, współpracę niezbędne w przyszłych zawodach. Zwiększa zainteresowanie młodzieży, w tym min. 40% dziewcząt, kierunkami kształcenia w obszarze STEAM. Projekt adresuje wyzwania Agendy 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju - Sustainable Development Goals. W lokalizacjach programu powstały, przy zaangażowanych szkołach, innowacyjne pracownie CODE FOR GREEN, w których młodzież prowadzi badania naukowe, rozwija wiedzę i umiejętności związane z ochroną środowiska i klimatu, ochroną przyrody, zrównoważonym środowiskowo rolnictwem i turystyką, myśleniem i działaniem projektowym (m.in. w oparciu o metody design thinking) wykorzystując do tego technologię, a zwłaszcza programowanie (monitoring i przetwarzanie danych, aplikacje edukacyjne, game development).

Wystartował w 2018 roku. W programie uczestniczy obecnie 140 uczniów prowadzonych przez szkolnych koordynatorów przedmiotowych i wspieranych przez ekspertów z Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pilotaż programu realizowany jest obecnie we Wrześni w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 i w Zespole Szkół Politechnicznych, w Kaczanowie w Samorządowej Szkole Podstawowej, w Poznaniu w Szkole Podstawowej nr 77 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym, w Polkowicach w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy.


Szacuje się, że w związku z rozwojem technologii zwłaszcza w zakresie ICT, nie znamy obecnie 40% zawodów przyszłości. Wiemy też, że zmiany środowiskowe wywołane przez człowieka kolejno w ciągu 11 (do 2030), a następnie 20 lat (2050) stanowić będą jeden z kluczowych elementów dalszego rozwoju ludzkości. Gros zawodów, a zwłaszcza praktycznych umiejętności będzie powiązanych więc z innowacyjnymi technologiami oraz w zależności od obecnego zaangażowania w ochronę środowiska, albo ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem, albo z działaniami, które zmuszą ludzkość do adaptacji do zmian środowiskowych, nad którymi nie będziemy w stanie mieć kontroli.
Nasz zespół

VIII LO. - strona główna